Vyrozumění

Repríza

,,Jsme jako ten Sisyfos – valíme balvan života na kopec jeho iluzorního smyslu, aby se vzápětí skutálel zpět, do údolí své vlastní absurdity.“ Václav Havel (Vyrozumění) Kancelář ředitele, přichází psaní, velice důležité úřední vyrozumění, psáno je ovšem novým úředním jazykem, který je v úřadě zaváděn. Jde o nový experiment, který má zpřesnit úřední korespondenci a zavést tak do její terminologie pořádek. Dle nové vyhlášky se tedy ptydepe musí učit všichni povinně! Ale pozor! Nejsme sami, ve zdi je štěrbina, kterou nás pozoruje úřední pozorovatel!

Datum a čas konání: 21. 7. 2021 v 0:00 h

Místo konání: Divadelní studio Marta, Brno

Účinkující

 • Herec - Zdislava Začalová
 • Herec - Zuzana Škopová
 • Herec - Jakub Zelinka
 • Herec - Veronika Špačková
 • Herec - Sabina Šlachtová
 • Herec - Anna Řeháková
 • Herec - Denisa Cupáková
 • Herec - Tibor Kotlár
 • Fotodokumentace - Terezie Fojtová
 • Herec - Daniel Gajdoš
 • Fotodokumentace - Lenka Harvánková
 • Produkce - Hana Haničincová
 • Produkce - Adam Harton
 • Scénografie - Lenka Odvárková
 • Hudba - Ota Balage
 • Režie - Martina Frejová Krátká
 • Dramaturg - David Drozd

Autoři

 • Autor díla - Václav Havel