Probuzení jara

Repríza

Dnes již kultovní muzikál Probuzení jara (Spring Awakening) zpracování téma mládí a dospívání jako jedné z nejtěžších fází lidského života. Pro dospívajícího jedince i pro jeho okolí. Již Wedekindova hra z roku 1891 tuto problematiku nazírala neotřelým a pro někoho pobuřujícím způsobem. V muzikálovém zpracování z počátku našeho milénia jednak prokázala neustálou aktuálnost Wedekindovy předlohy a navíc toto ožehavé téma posunulo ještě blíž. Stále živé mezigenerační problémy mezi rodiči a dětmi, mezi dětmi a učiteli ad. - osobní ambice, touhy, frustrace, komplexy, rebelantství, neinformovanost, naivita, pokrytectví, vzájemné nepochopení, předsudky, maloměšťáctví - to vše, včetně sexuality a prvních erotických zážitků, je tu odkryto s odvahou, nekompromisností a přirozeností mladým lidem vlastní.

Datum a čas konání: 1. 10. 2021 v 19:00 h

Místo konání: Divadlo Na Orlí, Brno

Účinkující

 • Herec - Tomáš Tlučhoř
 • Herec - Petr Štěpán
 • Herec - Rastislav Širila
 • Herec - Jiří Šup
 • Herec - Natálie Rašín
 • Herec - Kateřina Krupicová
 • Herec - Linda Milotová
 • Herec - Adam Kaňák
 • Herec - Zuzana Kasová
 • Herec - Soňa Jágerská
 • Herec - Michaela Hasalová
 • Fotodokumentace - Martin Jakubec
 • Asistent produkce - Klára Eliášová
 • Produkce - Ladislav Horák
 • Scéna a kostýmy - Andrea Mužíková
 • Pohybová spolupráce - Adam Mašura
 • Asistent režie - Petr Vostretsov
 • Choreografie - Linda Fernandez Saez
 • Hudební nastudování, aranžmá, hudební doprovod - Karel Škarka
 • Režie - Jozef Gombár
 • Dramaturg - Miroslav Ondra

Autoři

 • Překladatel - Jiří Josek
 • Autor díla - Steven Sater
 • Autor díla - Duncan Sheik