Práce umělce s vlastními hranicemi

Škola intimní zóny – hledáme hranice
Jak najít blízký kontakt pedagoga a studenta tak, aby v něm nebylo oběma těsno? Jak respektovat intimitu druhého na škole, kde nelze učit bez osobní blízkosti?
Těšte se na přednášku Lucie Hornové "Práce s vlastními hranicemi".
Následovat bude panelová diskuse s absolventy herectví (Kateřina Jebavá, Petra Lorencová a Igor Ondříček) a absolventem režie (Lukáš Kopecký) na dané téma.
Moderátory budou Jan Šotkovský a Petra Vodičková.
Těšíme se na vás, potkáme se výjimečně na 104.

Datum a čas konání: 5. 5. 2022 v 17:30 h

Místo konání: DF JAMU, 104