Obhajoba DP a SDZ MgA. Daniely Zarodňanské

Ve čtvrtek 12. května 2022 se od 10:00 v místnosti č. 106 koná státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Repertoárové divadlo v mezinárodním prostředí MgA. Daniely Zarodňanské. 

Předsedkyně a členka komisí: doc. MgA. Blanka Chládková

Členové komise pro obhajobu disertační práce:

MgA. Michal Lázňovský, Ph.D. –DAMU Katedra produkce, Praha

Mgr. Martina Pecková Černá, Ph.D. –IDU, Praha (členka)

Ing. Pavla Petrová, PhD. –IDU a VŠE Praha, Fakulta podnikohospodářská (oponentka DP)

doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (oponent DP)

-náhradníci komise pro obhajobu disertační práce:

MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová–vedoucí odd. kultury BSK, Bratislava

Členové komise pro státní doktorskou zkoušku:

MgA. Michal Lázňovský, Ph.D. –DAMU Katedra produkce, Praha

Mgr. Martina Pecková Černá, Ph.D. –IDU, Praha (členka)

Ing. Pavla Petrová, PhD. –IDU a VŠE Praha, Fakulta podnikohospodářská

doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. – školitelka

doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.

-náhradníci komise pro státní doktorskou zkoušku:

MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová–vedoucí odd. kultury BSK, Bratislava

Datum a čas konání: 12. 5. 2022 v 10:00 h

Místo konání: DF JAMU, místnost č. 106