Strategický záměr výzkumných činností

Zveme členy akademické obce JAMU na diskuzi

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ROZVOJE OBLASTI VÝZKUMNÝCH ČINNOSTÍ JAMU NA OBDOBÍ 2022+

Ve zkušebně Divadla na Orlí ve středu 18. května od 15 hodin

Projednávaný dokument je dostupný na adrese: https://t.ly/aLxz

Diskutovat budeme mj. o těchto otázkách:

 K čemu umělecká vysoká škola potřebuje výzkum?

  • Jaké může mít výzkum na umělecké vysoké škole podoby?
  • Co je to umělecký výzkum a k čemu nám je?
  • Jak podporovat a oceňovat kvalitní výzkum?
  • Jak se vlastně ve výzkumu pozná kvalita?
  • Jaká je budoucnost našich doktorských studijních programů z hlediska výzkumu?
  • V čem jsme špičkoví a v čem naopak zaostáváme?
  • Jak jsme na tom ve srovnání s ostatními uměleckými VŠ?
  • Jak posílit mezinárodní povědomí o našem výzkumu?

Všichni jste srdečně zváni!

Ve zkušebně Divadla na Orlí ve středu 18. května od 15 hodin

Zvou vás (a na případné dotazy odpoví):

doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. – prorektor pro tvůrčí činnosti JAMU
doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D. – proděkanka pro výzkum DF JAMU
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. – proděkan pro vědu, výzkum a strategie HF JAMU

 Všichni jste srdečně zváni!

Datum a čas konání: 18. 5. 2022 v 15:00 h

Místo konání: Divadlo na Orlí