Slavnostní koncert k 75. výročí JAMU

Zveme na slavnostní koncert JAMU75! K příležitosti výročí 75 let od založení JAMU se představí studenti Hudební i Divadelní fakulty. Mezi 161 účinkujícími nebudou chybět absolventi, pedagogové a další hosté. V 17 hodin zazní pod taktovkou dirigenta Jakuba Kleckera známé skladby Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka nebo Roberta Schumana v podání Janáčkova akademického orchestru a Sboru JAMU. Součástí programu bude i Schumannův Klavírní koncert v podání klavíristy Pavla Zemena. V roli sólistů se představí také pěvci Ivana Pavlů a Tadeáš Hoza.
V rámci výročního koncertu předá rektor MgA. Petr Michálek zlaté medaile významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj akademie a současně proběhne křest nové výpravné publikace s názvem …vždy svou hřivnou přispívat..., která je věnovaná devatenácti držitelům titulu doctor honoris causa Janáčkovy akademie.

Účinkují

Sólisté

Ivana Pavlů – soprán

Tadeáš Hoza – baryton

Pavel Zemen – klavír

Janáčkův akademický orchestr

Orchestr HF JAMU složený ze studentů, pedagogů, absolventů a hostů

Sbor JAMU

Sborové těleso složené ze zpěváků Cvičného sboru HF JAMU, studentů a pedagogů HF a DF JAMU a doplněné členy Pěveckého sboru VUT v Brně VOX IUVENALIS

Sbormistři

Patrik Buchta, Jiří Lang, Jan Ocetek

Dirigent

Jakub Klecker

Moderátorka

Radka Coufalová

Program večera

ANTONÍN DVOŘÁK

Te Deum op. 103

Allegro moderato, maestoso (att.)

Lento maestoso (att.)

Vivace (att.)

Lento

Slavnostní předávání zlatých medailí JAMU významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj akademie

ROBERT SCHUMANN

Koncert pro klavír a orchestr a moll op. 54

Allegro affettuoso

Intermezzo: Andantino grazioso

Allegro vivace

přestávka (15 min.) 

Křest knihy: „….Vždy svou hřivnou přispívat….“ 

foyer Besedního domu

LEOŠ JANÁČEK

Sinfonietta

Allegretto

Andante

Moderato

Allegretto

Andante con moto

Datum a čas konání: 16. 10. 2022 v 17:00 h

Místo konání: Besední dům, Brno