komorní opera HF JAMU: J.A.K. z Labyrintu/Kalvárie

J. A. K. z Labyrintu

Literární dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce rezonuje svými tématy i obsaženými charaktery v každé době. Skladatelka a libretistka Noemi Savková rafinovaně zvolila Komenského dílo jako předlohu pro svou jednoaktovou operu, v níž se seznamujeme s podobnou cestou Poutníka, jako tomu bylo u Komenského. Pojetí Noemi Savkové se však zaobírá původním dílem tak, aby ho skrze Poutníkova stanoviska přiblížila posluchači žijícímu v současnosti, jenž je také vystaven mnohým problematikám. Obsah libreta poukazuje na Komenského myšlenky, které jsou díky své nadčasovosti stále aktuální a platné. Dirigent Matěj Voda a režisér Vladimír John propojují scénickou a hudební myšlenku, která na základě pestrého zhudebnění skladatelky zcela doplňuje Poutníkovo bádání nad současným světem, jehož hodnoty postupně odkrývá a následně objevuje v sobě samotném podstatu hodnot svých. Hudba a libreto: Noemi Savková, dirigent: Matěj Voda, režie: Vladimír John  

Kalvárie

Ve světě, který je tak propojený, že jsme jen několika málo dotyky na telefonu schopni zjistit, co se děje na druhé straně zeměkoule, jsme čím dál více sami. Díváme se na životy druhých a zapomínáme, který život je ten skutečný, a hlavně který život je ten náš. Čím více jsme sami, tím ustavičněji hledáme, co by nás z naší samoty vyvedlo – láska, Bůh, peníze…? Opera skladatelky Markéty Brothánkové zpracovává příběhy příslušníků dvou rodin, které, byť jsou v rámci společnosti na opačných pólech, spojuje víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Libreto, jehož spoluautorem je režisér Marek Řihák, dává do kontrastu virtuální propojení lidí s životem v osobní bublině, ze které se jedinec snaží utéct vírou v osud, Boha nebo svého bližního. Hudba: Markéta Brothánková, Libreto: Markéta Brothánková, Marek Řihák, dirigent: Marek Madeja, režie: Marek Řihák

Datum a čas konání: 12. 11. 2022 v 19:00 h

Místo konání: Divadlo na Orlí