Koncert posluchačů - NATÁLIE ŠERÁNKOVÁ / cembalo, FILIP GUTTEN / housle

Koncert

Koncert posluchačů Katedry varhanní a historické interpretace: vstup volný.

Datum a čas konání: 15. 2. 2023 v 17:00 h

Místo konání: Komorní sál HF JAMU, Brno

Účinkující

  • Interpret - Natálie Šeránková - cembalo

Autoři

  • Autor díla - Johann Sebastian Bach
  • Autor díla - Domenico Scarlatti
  • Autor díla - François Couperin