MgA. Adam Mašura
Odborný asistent
tel: 54259 1300
e-mail: 15443@post.jamu.cz
UČO: 15443
Odborný asistent
Mozartova 1, Brno 662 15
1NP dveře 000
Studium
DIFA M-DRAUM CINHER (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Kabinet pohybu Odborný asistent

Předmět Kód
Akrobacie DMALX02
Akrobacie DMBL211
Akrobacie DHCL309
Akrobacie DHBL207
Akrobacie DHBL105
Scénické souboje DAALY02
Akrobacie DHAL106
Funkční trénink DAALX79

Předmět Kód
Akrobacie DMBL108
Akrobacie DHDL310
Akrobacie DHCL205
Akrobacie DHBL105
Akrobacie DFDL206
Funkční trénink DAALX79
Akrobacie DAALX64

Předmět Kód
Funkční trénink DAAZX79
Akrobacie DMBZ108
Akrobacie DHDZ310
Akrobacie DHCZ205
Akrobacie DHBZ105
Akrobacie DFDZ206
Akrobacie DAAZX64

Předmět Kód
Akrobacie DHCL108
Akrobacie DHDL208
Akrobacie DHAL313
Akrobacie DFDL107
Akrobacie DAALX64
Funkční trénink DAALX79

Předmět Kód
Akrobacie DHDZ208
Akrobacie DHCZ108
Akrobacie DAAZX64
Akrobacie DHAZ313
Akrobacie DFDZ107
Funkční trénink DAAZX79