doc. Mgr. Aleš Bergman , Ph.D.
Vedoucí ateliéru
tel: 54259 1300
e-mail: 5011@post.jamu.cz
UČO: 5011
Vedoucí ateliéru
Mozartova 1 662 15 Brno
Pracoviště Funkce
Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana Vedoucí ateliéru

Název Typ Rok
BERGMAN, Aleš. Úvod do základních problémů kompozice dramatického tvaru z pohledu herecké pedagogiky. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018, s. 157-164. ISBN 978-80-7460-139-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
BERGMAN, Aleš. Úkol – gesto – cíl. In Tereza Konývková. Tendence v současném herectví a herecké pedagogice. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017, s. 18-21. ISBN 978-80-7460-128-6. Stať ve sborníku 2017
BERGMAN, Aleš. Studie o herectví a jeho pedagogice. In Cesty k herectví. Vydání první. 2016, 129 s. Cesty k herectví. ISBN 978-80-7460-099-9. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2016
BERGMAN, Aleš. Poznámky k "osobnostnímu herectví" a jeho možné genezi. In Osobnostní herectví a cesta k němu. Praha: DAMU, 2009, 5 s. ISBN 978-80-7331-134-6. Stať ve sborníku 2009
BERGMAN, Aleš. Herec a Interaktivita. In Divadlo - interaktivita, inscenovanosť, diskurz. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre||#||Constantine the Philosopher University in Nitra, 2008, 9 s. ISBN 978-80-8094-434-6. Stať ve sborníku 2008
STÝBLO, Ladislav, Jan Amos KOMENSKÝ, Aleš BERGMAN a Jan ŠOTKOVSKÝ. Jan Amos Komenský, Aleš Bergman, Jan Šotkovský, Labyrint světa a ráj srdce : jevištní podobenství : premiéry 24. a 25. února 2007 na Činoherní scéně Městského divadlo Brno. Brno: Městské divadlo Brno, 2007, 288 s. ISBN 978-80-239-9680-7. Odborná kniha 2007

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
a.bergman@email.cz

Profesní vizitka

Kdo jsem
pedagog herectví, divadelní režisér
Obory
divadelní režie, pedagogika herectví, teorie a metody herecké tvorby
Aktuální pozice a projekty
vedoucí Ateliéru činoherního herectví člen Oborové rady garant předmětu Teorie a metody herecké tvorby
Profesní zkušenost a orientace v kostce
V roce l990 absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, studijní kombinaci estetika - divadelní, filmová a televizní věda. Pracoval jako dramaturg a lektor dramaturgie (HaDivadlo), režisér (Městské divadlo Zlín, Městské divadlo Brno, Divadlo ABC v Praze a další divadla). Pedagogem JAMU nejprve externě, od roku 1994 učil na škole v rámci svého doktorského studia (předměty herecká tvorba, herecká interpretace textu, voiceband). Od roku 1997 interním pedagogem, vyučoval hereckou tvorbu, teorii a metody herecké tvorby, teoretickou a praktickou dramaturgii. Od roku 2002 vede jeden z ateliérů herecké tvorby. Od roku 2009 docentem v oboru dramatická umění.