prof. MgA. Blanka Juhaňáková , ArtD.
Profesorka
tel: 54259 1625
e-mail: 19157@post.jamu.cz
UČO: 19157
Profesorka
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 113
Studium
HF M-HUDUM KLAVIR (abs.) (ukonč.)
HF M-HUDUM DIRSBOR (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra kompozice a multimediální tvorby Profesorka

Motto:
 • „More, aká krása pohybu vĺn,
  ako život, ktorý práve hudba povznáša,
  je to predsa dar nebies,
  ktorý srdcia otvára.“
PREDSLOV
 • Blanka Juhaňáková, ktorá od detstva disponuje absolútnym sluchom je odchovankyňou bratislavského konzervatória, kde študovala hlavný odbor hru na klavír (u prof. Evy Pappovej) a spev ako druhý odbor (u Mgr. Zlatice Livorovej). Po maturite na konzervatóriu v štúdiu pokračovala na Janáčkovej akadémií múzických umení v Brne, najprv v odbore klavír (u Prof. Inessy Janíčkovej) a po absolutóriu, ktoré ukončila Griegovým Koncertom pre klavír a orchester a mol pokračovala v štúdiu zborového dirigovania na tej istej škole (u doc. Josefa Pančíka). V roku 1993 korepetovala medzinárodné spevácke kurzy Eleny Nikolaidi v Hustone, USA. Pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave. Od roku 2000 je predsedníčkou Komisie pre zborový spev na Slovensku pri Národnom osvetovom centre, od roku 2002 je členkou Komisie koncertných umelcov pri Hudobnom fonde a od roku 2003 je členkou Vedeckej a umeleckej rady Vysokej školy múzických umení.
DIRIGENTSKÁ PROFESIA
 • V rokoch 1991-2001 pôsobila ako zbormajsterka Slovenského filharmonického zboru, s ktorým naštudovala viacero pozoruhodných titulov ako napr. Schönbergov Jakubov rebrík a Adamsovo Harmónium, ďalej koncertné uvedenie opier Kováč Wieland od J. L. Bellu, Aida G. Verdiho, Turandot G. Pucciniho s dirigentom O. Lenárdom a scénické uvedenie Bizetovej Carmen, Verdiho Maškarného bálu a Offenbachových Hoffmanových poviedok, ktoré dirigoval vo francúzskom Lille Jean Claude Casadesus. Participovala tiež na projekte Borisa Godunova na festivale v Salzburgu a v Japonsku s maestrom Claudiom Abbadom a vo Viedenskej štátnej opere pripravila SFZ na uvedenie Wagnerovej opery Rienzi s maestrom Zubinom Mehtom. Od roku 2005 do roku 2014 zastávala Blanka Juhaňáková post hlavnej zbormajsterky Slovenského filharmonického zboru. K významným projektom, ktoré naštudovala v tomto období patrí koncert v parížskej Invalidovni, kde Blanka Juhaňáková uviedla so SFZ dielo G. Rossiniho Petite messe solennelle, ďalej Boris Godunova vo Viedenskej štátnej opere pod taktovkou Daniela Gattiho, uvedenie Das Liebesmahl der Apostel od R. Wagnera v Španielsku pod vedením Marca Minkowského, Beethovenova Symfónie č. 9 d mol s dirigentom Alainom Lombardom vo švajčiarskom Lugane, koncertné uvedenie Verdiho opery I due Foscari s Bertrandom de Billym vo viedenskom Konzerthause. V spolupráci s Operným festivalom v St. Margarethen pripravila SFZ na uvedenie originálnej verzie Verdiho opery La Traviata, ďalej to bolo Berliozove Faustovo prekliatie s B. de Billym a Mahlerova Symfónia č. 8 s Pierrom Boulezom vo Viedni, veľké operné produkcie ako Wagnerov Lohengrin s Ralfom Weikertom vo Welse a Tannhäuser v Las Palmas s Pedrom Halffterom. Ďalej to boli významné zahraničné produkcie ako napr. uvedenie Beethovenovej Symfónie č. 9 d mol v Istanbule so Saschom Goetzelom, Mahlerovej 8. symfónie opäť vo Viedni, ale s dirigentom Bertrandom de Billym, opera Lohengrin pre Festival Richarda Wagnera vo Welse a Tannhäuser opäť pre Viedenskú štátnu operu s Franz Welser-Möstom, uvedenie Mahlerovej Symfónie č. 2 a Beethovenovej Missy solemnis v Palerme na Sicílii. Z posledného obdobia od roku 2011 dirigovala SFZ na Budapest Spring Festival so zborovými dielami F. Liszta a Z. Lukáša, pripravila koncerty SFZ s Berlínskou filharmóniou, kde boli uvedené diela I. Stravinského a dve scény z opery Boris Godunov M. P. Musorgského pod taktovkou Petra Eötvösa, v rámci letných účinkovaní spomenieme otvárací koncert festivalu Carinthischer Sommer vo Villachu, kde odzneli pod taktovkou Christopha Campestriniho v premiére live Nemecké motetá op. 62 od R. Straussa a Symfónia č. 2 c mol G. Mahlera a opätovné hosťovanie v novej opernej produkcii Peter Grimes Benjamina Brittena v Teatro Pérez Galdós v Las Palmas de Gran Canaria s Pedrom Halffterom. Výnimočnou bola prvá spolupráca s Theater an der Wien v novej opernej produkcii Maliar Mathis Paula Hindemitha s Viedenskými symfonikmi pod vedením Bertranda de Billyho (premiéra 12.12.2012). Pri príležitosti 200. výročia narodenia Richarda Wagnera v máji 2013 spolupracovala s Festivalom R. Wagnera vo Welsi v novej opernej produkcii Tannhäuser. K zaujímavým a nemenej významným patria aj a capella koncerty SFZ. Dielo Sergeja Rachmaninova Celonočné bdenie op. 37 (Nešpory) uviedla dirigentsky Blanka Juhaňáková s mimoriadnym ohlasom publika na Slovensku v Bratislave a Nitre, v Paríži vo Francúzsku, v Palerme na Sicílii a v Českej republike v Brne, Olomouci a Prahe v rámci Pražskej jari. V koncertnej sezóne 2012/2013 dirigovala SFZ na samostatnom koncerte vo francúzskom Lyone. Na jeseň 2013 absolvovala úspešné turné v Japonsku, kde dirigovala SFZ na dvoch a capella koncertoch a zbor pripravila na uvedenie Stabat Mater od Antonína Dvořáka v Sendai a Tokiu.
HOSŤUJÚCE PROJEKTY
 • Významné sú aj hosťujúce projekty Blanky Juhaňákovej. V apríli 2005 s veľkým úspechom debutovala v pražskom Rudolfíne s Pražským filharmonickým zborom a so Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu v diele G. Verdiho Rekviem s dirigentom Ondrejom Lenárdom. V roku 2006 sa po prvýkrát predstavila ako hosťujúca zbormajsterka v Opere SND, kde naštudovala Pucciniho operu Turandot a následne Leoncavallových Komediantov a Mascagniho Sedliacku česť. V roku 2007 tiež pripravila zbor Opery SND na uvedenie Verdiho Rekviem a hosťovala v Prahe, kde pripravila s Pražským filharmonickým zborom uvedenie Stravinského Žalmovej symfónie s Českou filharmóniou s dirigentom Ondrejom Lenárdom. V roku 2010 spolupráca s operným zborom SND pokračovala v naštudovaní Gounodovej opery Faust a Margaréta s dirigentom Rastislavom Štúrom. V roku 2013 sa po prvýkrát predstavila ako hosťujúca zbormajsterka v Národnom divadle v Prahe, kde pripravila Operný zbor Státní opery na premiérové uvedenie titulu Don Carlos od Giuseppe Verdiho s dirigentom Jaroslavom Kyzlinkom.
OCENENIA
 • Cena Frica Kafendu za vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí (2005)
 • Krištáľové krídlo za mimoriadne dirigentské a zbormajsterské umelecké výkony na medzinárodných hudobných scénach v roku 2011 (2012)
 • Cena mesta Holíč za reprezentáciu umeleckej hudobnej tvorby (2012)
 • Titul profesorky v oblasti hudby od prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča (2012)

4. 5. 2016