MgA. Gabriel Rovňák , Ph.D.
Odborný asistent
tel: 54259 1645
e-mail: 11824@post.jamu.cz
UČO: 11824
Odborný asistent
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 113
Studium
HF D-HUDUM TEORINT kombin. (abs.) (ukonč.)
HF N-HUDUM DIRORCH (abs.) (ukonč.)
HF B-HUDUM DIRORCH (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra kompozice, dirigování a operní režie Odborný asistent