prof. Ing. Ivo Medek , Ph.D.
Prorektor pro strategii a rozvoj
tel:
e-mail: 5337@post.jamu.cz
UČO: 5337
Katedra kompozice, dirigování a operní režie