prof. Ing. Ivo Medek , Ph.D.
Prorektor pro strategii a rozvoj
tel: 54259 1136
e-mail: 5337@post.jamu.cz
UČO: 5337
Prorektor pro strategii a rozvoj
Beethovenova 2 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Oborová rada Kompozice a teorie kompozice HF člen
Kolegium rektora JAMU člen
Umělecká rada HF člen
Umělecká rada JAMU člen
Studium
HF M-HUDUM KOMPOZ (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Janáčkova akademie múzických umění Prorektor pro strategii a rozvoj
Katedra kompozice a multimediální tvorby Profesor
Prorektor pro strategii a rozvoj Vedoucí pracoviště
Projektová kancelář Garant strategického partnerství GD

Název Typ Rok
MEDEK, Ivo, Sára MEDKOVÁ a Vít ZOUHAR. Odniesienia do muzyki historycznej w czeskiej muzyce wspólczesnej (na przykladzie "Brneńskiej szkoly kompozytorskiej"). In Zbigniew Bargielski, Anna Nowak, Violetta Przech. Interpretacje dziela muzycznego W kontekście kultury. Bydgoszcz: Akademia muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2017, s. 89-105. ISBN 978-83-61262-02-2. Stať ve sborníku 2017
MEDEK, Ivo. The Musical (team)Work and its Contributors. Some musings on the Artistic and Pedagogical Elements of Teamwork. In Anna Nowak. The Musical Work and its Creators (10). Bydgoszcz: Akademia muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 2015, s. 47 - 53. ISBN 978-83-61262-45-9. Stať ve sborníku 2015
MEDEK, Ivo, Jaromír SYNEK a Vít ZOUHAR. Composing in the Classroom. Different Hearing: Experiences in Czech Music Education. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014, 142 s. ISBN 978-80-7460-065-4. Odborná kniha 2014
MEDEK, Ivo. Multimediální dílo - teorie a praxe. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita||#||Masaryk University, 2011, 12 s. ISBN 978-80-210-5639-8. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2011
MEDEK, Ivo. Současné trendy v soudobé hudební kompozici cze. Živá hudba, časopis pro studium hudby a tance. 2011, č. 2, 2 s. ISSN 0514-7735. Článek v odborném periodiku 2011
MEDEK, Ivo. The Phenomenon of Chopin and Czech Music. In Traces and Echoes of Chopin´s Work. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane AMFN, 2011, 11 s. ISBN 978-83-61262-84-8. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2011
MEDEK, Ivo. Výzkum post-indeterministických kompozičních metod. 2010. Účelové publikace 2010
MEDEK, Ivo. To the Teamwork Creativity. In Filosofické koncepcie v hudbe a umení. Banská Šťiavnica: Akadémia umení v Banskej Bystrici a HUAJA Banská Šťiavnica, 2010, 30 s. ISBN 978-80-89078-77-6. Stať ve sborníku 2010
MEDEK, Ivo. Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. In Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. Brno: JAMU, 2009, 78 s. ISBN 978-80-86928-63-0. Odborná kniha 2009
MEDEK, Ivo. Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově. 2009. Účelové publikace 2009
MEDEK, Ivo. Slyšet jinak '03. In Slyšet jinak '03. Brno: JAMU Brno, 2004, 84 s. ISBN 80-85429-94-2. Odborná kniha 2004
MEDEK, Ivo a Alois PIŇOS. Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. In Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. Brno: JAMU Brno, 2004, 54 s. ISBN 80-86928-00-4. Odborná kniha 2004
MEDEK, Ivo. Alois Piňos. Czech music. 2003, roč. 2003, č. 2, s. 1-3. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 2003
MEDEK, Ivo a Leoš FALTUS. An Order of Composition as a Basic Attribute of Perception. In Musica Nova VI. JAMU Brno: JAMU Brno, 2003, s. 44-51, 9 s. ISBN 80-85429-91-8. Stať ve sborníku 2003
MEDEK, Ivo. An Introduction to processuality. In An Introduction to processuality. JAMU - Brno: JAMU - Brno, 2002, 160 s. Acta musikologica et theatrologica. ISBN 80-85429-74-8. Odborná kniha 2002
MEDEK, Ivo. An order of composition as an basic attribute of perception. In Beitrage zur elektronischen Music. Graz: Universitat fur Musik und Darstellende Kunst Graz, 2002, s. 62-65. ISSN 1024-5391. Stať ve sborníku 2002
MEDEK, Ivo. Neúplný protokol o elektronické invazi. HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 4, s. 5-7. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2002
MEDEK, Ivo. Periférnost soudobé artificiální hudby v kontextu řádu díla. In In: O perifernosti troch inak. FF UKF Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta||#||Constantine the Philosopher University in Nitra. Faculty of Arts, 2002, s. 32-42. ISBN 80-8050-586-3. Stať ve sborníku 2002
MEDEK, Ivo. Phill Niblock. HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 1, s. 18-19. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2002
MEDEK, Ivo. "Trstěnice pošesté". HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 1, s. 19. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2002
MEDEK, Ivo. Yuri Kasparov - západní skladatel z východu. HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 1, s. 11-12. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2002
MEDEK, Ivo. Železný Jeff Beer. HIS VOICE. 2002, roč. 2002, č. 4, s. 5-7. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2002
MEDEK, Ivo. Medek,Ivo:Brněnská multimediální scéna 70.- 80.let. HIS VOICE. 2001, roč. 2001, 2,3, s. 16-17, 20-21, 4 s. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2001
MEDEK, Ivo. Setkávání evropské hudby Plus 2000. HIS VOICE. 2001, roč. 2001, č. 1, s. 19. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2001
MEDEK, Ivo. Brněnská multimediální tvorba 90. let. HIS VOICE. 2001, roč. 2001, č. 1, s. 20. ISSN 1213-2438. Článek v odborném periodiku 2001
MEDEK, Ivo. Český přízvuk - portréty. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 4-5. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. DAMA DAMA - deset let. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 4-6. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Dvě moravské přehlídky nové hudby. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 7. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Fenomén Palinx. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 7. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Klavírní talent z Brna. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 1-2. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Martin Opršál - cesta k marimbě. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 5-6. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Miloslav Ištan - deset let od úmrtí skladatele. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 3-4. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Pavel Zemek. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 3. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Premiéry mladých autorů. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 12. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Stella Matutina Aloise Piňose. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 2-4. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Tomáš Ondrůšek - sólo pro bicí nástroje. Bulletin H.I.S. 2000, roč. 2000, č. 1, s. 1-3. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 2000
MEDEK, Ivo. Česká experimentální scéna ve Vídni. Bulletin H.I.S. 1999, roč. 1999, č. 1, s. 14. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 1999
MEDEK, Ivo. Mezinárodní festival soudobé hudby Contrast 1999. Bulletin H.I.S. 1999, roč. 1999, č. 6, s. 14. ISSN 1212-4516. Článek v odborném periodiku 1999
MEDEK, Ivo. No to Boredom! Czech music. 1998, roč. 8, č. 3, s. 6;7. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 1998
MEDEK, Ivo. Surface Music. Ticho (The Silence). 1998, roč. 6, č. 10, s. 42;44. Článek v odborném periodiku 1998
MEDEK, Ivo. Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody. In Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody. Brno: JAMU Brno, 1998, 130 s. ISBN 80-85429-37-3. Odborná kniha 1998
MEDEK, Ivo. New Music Exposition. Czech music. 1997, roč. 7, č. 1, s. 10;10. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 1997
MEDEK, Ivo. A Few Question for Peter Graham. Czech music. 1997, roč. 7, č. 5, s. 6;7. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 1997
MEDEK, Ivo. Concentus Moraviae - for the First Time. Czech music. 1997, roč. 7, č. 1, s. 5;5. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 1997
MEDEK, Ivo. Leoš Faltus. Czech music. 1997, roč. 7, č. 6, s. 10;11. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 1997
MEDEK, Ivo. Arnošt Parsch - Talking to the Composer. Czech music. 1996, roč. 6, č. 6, s. 7;7. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 1996
MEDEK, Ivo. Concentus Moraviae poprvé. Hudební rozhledy. 1996, roč. 3, č. 2, s. 12;13. Článek v odborném periodiku 1996
MEDEK, Ivo. Česká soudobá hudba v Holandsku. Opus musicum. 1996, roč. 28, č. 3, s. 15;15. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 1996
MEDEK, Ivo. Procesualita jako kompoziční metoda. In Sborník z mezinárodní konference MUSICA NOVA I. Brno: Hudební fakulta JAMU, 1996, s. 13;17. ISBN 80-85429-41-1. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 1996
MEDEK, Ivo. Teatromusica. Czech music. 1996, roč. 6, č. 1, s. 9;10. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 1996
MEDEK, Ivo. Alois S. Piňos. Czech music. 1995, roč. 5, č. 6, s. 8;9. ISSN 1211-0264. Článek v odborném periodiku 1995
MEDEK, Ivo. Procesualita jako komplexní kompoziční metoda. Opus musicum. 1995, roč. 27, č. 3, s. 111;116. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 1995
MEDEK, Ivo. Portugalská soudobá hudba - známá neznámá. Opus musicum. 1994, roč. 26, č. 1, s. 13;16. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 1994