Mgr. Jan Přibil , DiS.
Proděkan pro kvalitu
tel:
e-mail: pribil@jamu.cz
UČO: 5614
Projektové oddělení
Členství v akademických orgánech Funkce
Etická komise HF člen
Kolegium děkana HF člen
Rada pro vnitřní hodnocení člen
Pracoviště Funkce
Hudební fakulta Proděkan pro kvalitu
Projektové oddělení Manažer pro kvalitu
Katedra jazzové interpretace Odborný asistent