Jaroslav Peterka
Odborný asistent
tel:
e-mail: 20166@post.jamu.cz
UČO: 20166
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie