Mgr. Jitka Ciampi Matulová
Odborná asistentka
tel: 54259 1513
e-mail: 5648@post.jamu.cz
UČO: 5648
Odborná asistentka
Bayerova 5, 662 15
1NP dveře MARTA_UCEBNY
Pracoviště Funkce
Ateliér scénografie Odborná asistentka

Název Typ Rok
CIAMPI MATULOVÁ, Jitka. Zdeněk Rossmann a divadlo své doby. Závěrečné kapitoly scénografické tvorby. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita Brno, roč. 72, č. 1, s. 62-75. ISSN 1211-7390. doi:10.5817/OHA2023-1-4. 2023. Článek v odborném periodiku 2023
CIAMPI MATULOVÁ, Jitka. Look, the power of the human spirit again, has broken the hard rock wall here... Ballet Excelsior on the stage of the National Theatre in Prague in 1885. In Shaped by Greed. Reflections and Impacts of Environmental Exploitation in European Visual Cultures 1200—1900. 2023. Prezentace na konferencích 2023
CIAMPI MATULOVÁ, Jitka. The way to freedom is simple but bitter... Theatre on a String and the confirmation of human identity through its performances. In Identity (of) Art. 2023. Prezentace na konferencích 2023
CIAMPI MATULOVÁ, Jitka. Katalogové heslo (Giovanni Battista Pellizuoli – Návrh dekorace – Pyrrhův vojenský tábor se stany). In Lenka Kalábová - Michal Konečný. Kresby. Mistrovská díla ze sbírek Národního památkového ústavu. Brno: Národní památkový ústav. s. 74-77. ISBN 978-80-87967-35-5. 2023. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2023
CIAMPI MATULOVÁ, Jitka. Chameleon aneb Josef Fouché. Analýza inscenace a rekonstrukce představení Divadla na provázku. Brno: Nakladatelství JAMU. 212 s. ISBN 978-80-7460-219-1. 2023. Odborná kniha 2023
CIAMPI MATULOVÁ, Jitka. Známý neznámý Emil Pirchan. Theatralia. roč. 25, č. 2, s. 175-177. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2022-2-14. 2022. Recenze 2022
CIAMPI MATULOVÁ, Jitka. Spolupráce Jána Zavarského s brněnským Divadlem (Husa) na provázku. In Dagmar Podmaková. Ján Zavarský. Brno: Větrné mlýny. s. 88-115. ISBN 978-80-7443-437-2. 2022. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2022
CIAMPI MATULOVÁ, Jitka. Vplyv slovenských divadelných tvorcov na poetiku Divadla Husa na provázku (P. Scherhaufer, J. Zavarský, J. Ciller). In Vplyv slovenských divadelných tvorcov na poetiku Divadla Husa na provázku (P. Scherhaufer, J. Zavarský, J. Ciller). 2021. Vyžádané přednášky 2021
CIAMPI MATULOVÁ, Jitka. Devětsil a divadlo. In Alena Pomajzlová. Devětsil 1920 - 1931. Praha: Galerie hlavního města Prahy. s. 119-148. ISBN 978-80-7010-160-5. 2019. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2019
CIAMPI MATULOVÁ, Jitka. Devětsil and the Theater. In Alena Pomajzlová. Devětsil 1920-1931. Praha: Galerie hlavního města Prahy. s. 119-148. ISBN 978-80-7010-161-2. 2019. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2019
CIAMPI MATULOVÁ, Jitka. Spolupráce Jána Zavarského s Divadlem (Husa) na Provázku. In Divadelné obrazy Jána Zavarského. 2018. Prezentace na konferencích 2018
CIAMPI MATULOVÁ, Jitka. Připravovat půdu pro znovuzrození divadla.... : Zdeněk Rossmann - jevištní výtvarník. In Sylvestrová, Marta; Toman, Jindřich. Zdeněk Rossmann : Horizonty modernismu. Vydání první. Brno: Moravská galerie v Brně. s. 118-136. ISBN 978-80-7027-284-8. 2015. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2015
MATULOVÁ, Jitka a Ladislav KESNER. Art History and Bildwissenschaft : interfaces, interactions, antinomies. 2013. Uspořádání konference 2013
MATULOVÁ, Jitka a Alena POMAJZLOVÁ. Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění 2013. 2013. Uspořádání (zogranizování) výstavy (s/bez krit. katal.) 2013
MATULOVÁ, Jitka. Rytmy + pohyb + výraz : Počátky výrazového tance v českých zemích. In Veřejná přednáška v Moravské galerii v Brně. 2013. Vyžádané přednášky 2013
MATULOVÁ, Jitka. Scénografie : Bohumír Matal. Nástin malířovy spolupráce s divadlem. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita Brno, roč. 61, č. 1, s. 36-49. ISSN 1211-7390. 2012. Článek v odborném periodiku 2012
MATULOVÁ, Jitka. Bořivoj Srba: V zahradách Thespidových. Umění. Časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, roč. 60, č. 1, s. 71-72. ISSN 0049-5123. 2012. Recenze 2012
MATULOVÁ, Jitka. Divadlo : svět tance, pohybu i dynamické scénografie. In Pomajzlová, Alena. Rytmy + pohyb + světlo : impulsy futurismu v českém umění. Vydání první. Brno: Arbor Vitae. s. 238-253. ISBN 978-80-7467-014-5. 2012. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2012
MATULOVÁ, Jitka. On Behalf of the Nation? (More than) a Nostalgic Wandering through the Czech Lands: Book Review of Jiří Valenta (ed.). Malované opony divadel českých zemí (Painted Theatre Curtains in the Czech Lands). Czech Stage Art and Stage Design. Special Issue of Theatralia/Yorick. Brno: Masarykova univerzita, s. 268-269. ISSN 1803-845X. 2011. Recenze 2011
MATULOVÁ, Jitka. Roztančené kostýmy Františka Zelenky. Problematika divadelního kostýmu hudebnědramatických žánrů meziválečného Československa. In Dějiny umění v rozšířeném poli. ISBN 978-80-86863-98-6. 2011. Prezentace na konferencích 2011
MATULOVÁ, Jitka. Mezi architekturou a malbou. Bedřich Feuerstein jako hostující výtvarník stálého českého divadla v Brně. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, roč. 59, 1-2, s. 68-77. ISSN 1211-7390. 2010. Článek v odborném periodiku 2010
MATULOVÁ, Jitka. Od výtvarného k dramatickému umění. Sochař Auguste Rodin inspirátorem operního režiséra Otakara Zítka. In Komárek, Filip; Konečný Michal. "Ani spolu, ani bez sebe..." : Interdisciplinarita v dějinách umění. Vydání první. Brno: Masarykova unverzita. s. 19-22. ISBN 978-80-904654-1-1. 2010. Stať ve sborníku 2010
MATULOVÁ, Jitka. Scénografie. Zapomenutá kapitola tvorby Jaroslava Grunta. In Pelčák, Petr; Wahla, Ivan. Jarosllav Grunt. 1893-1988. Vydání první. Brno: Obecní dům Brno, o.s. s. 34-39. ISBN 978-80-904806-0-5. 2010. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2010
MATULOVÁ, Jitka. Případ Pirchan. Scénografická tvorba Emila Pirchana pro česká divadla meziválečného Československa. In Kroupa, Jiří; Šeferisová-Loudová, Michaela; Konečý, Lubomír. Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita. s. 395-414. ISBN 978-80-210-4972-7. 2009. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2009
MATULOVÁ, Jitka. Rozmanitá tvář Fidelia aneb Opera v proměnách času. Nástin metodologického uchopení scénografie hudebnědivadelních žánrů období meziválečného Československa. In Hédlová, Luba; Matulová, Jitka; Mečkovský, Robert. 2. ročník konference studentů doktorských programů dějin umění v České republice. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita. s. 80-87. ISBN 978-80-210-5024-2. 2008. Stať ve sborníku 2008
MATULOVÁ, Jitka. Scénografie smetanovského cyklu z roku 1924 : Bedřich Feuerstein - Vlastislav Hofman - František Kysela. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, roč. 51, s. 175-189. ISSN 1211-7390. 2007. Článek v odborném periodiku 2007