Mgr.art. Jozef Gombár
Odborný asistent
e-mail: 5510@post.jamu.cz
UČO: 5510
Odborný asistent
Členství v akademických orgánech Funkce
Etická komise JAMU Předseda
Pracoviště Funkce
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka Odborný asistent