doc. Mgr. Klára Hanáková , Ph.D.
Vedoucí pracoviště
tel: 54259 2203
e-mail: 18677@post.jamu.cz
UČO: 18677
Vedoucí pracoviště
Novobranská 3 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Ediční rada JAMU Tajemnice
Komise projektů FRVČ člen
Knihovní rada člen
Ediční komise HF člen
Pracoviště Funkce
Nakladatelství Vedoucí pracoviště
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy Odborná asistentka