Mgr. Klára Hanáková , Ph.D.
Vedoucí pracoviště
tel:
e-mail: khanakova@jamu.cz
UČO: 18677
Nakladatelství
Členství v akademických orgánech Funkce
Ediční rada JAMU Tajemnice
Knihovní rada člen
Ediční komise HF člen
Pracoviště Funkce
Nakladatelství Vedoucí pracoviště
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu Vědecká pracovnice