doc. PhDr. Květoslava Horáčková , Ph.D.
Vedoucí katedry
tel:
e-mail: horackova@jamu.cz
UČO: 5306
Katedra cizích jazyků
Členství v akademických orgánech Funkce
Ediční komise HF člen
Pracoviště Funkce
Katedra cizích jazyků Vedoucí katedry