JUDr. Lenka Valová
Kvestorka
tel: 54259 1115
e-mail: 5156@post.jamu.cz
UČO: 5156
Kvestorka
Beethovenova 2 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Komise projektů FRVČ člen
Ediční rada JAMU Stálý host
Kolegium rektora JAMU člen
Pracoviště Funkce
Janáčkova akademie múzických umění Kvestorka
Odbor kvestora Vedoucí pracoviště
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie Odborná asistentka

Předmět Kód
Seminář práva I DDML411
Právo III DDML207

Předmět Kód
Seminář práva I DDML411
Právo III DDML207

Předmět Kód
Seminář práva I DDML411
Právo III DDML207

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
nejlépe e-mailem, v pracovní době tel. 542591115

Profesní vizitka