JUDr. Lenka Valová
Kvestorka
tel:
e-mail: valova@jamu.cz
UČO: 5156
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie
Členství v akademických orgánech Funkce
Komise projektů FRVČ člen
Ediční rada JAMU Stálý host
Kolegium rektora JAMU člen
Pracoviště Funkce
Janáčkova akademie múzických umění v Brně Kvestorka
Odbor kvestora Vedoucí pracoviště
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie Odborná asistentka

Předmět Kód
Právo III DDML207
Seminář práva I DDML411