MgA. Martin Kleibl , MA, Ph.D.
Odborný asistent
tel: 54259 1636
e-mail: 12189@post.jamu.cz
UČO: 12189
Odborný asistent
Komenského nám. 6, Brno 662 15
1PP dveře S20
Studium
HF D-HUDUM TEORINT kombin. (abs.) (ukonč.)
HF N-HUDUM BICINAS (abs.) (ukonč.)
HF B-HUDUM BICINAS (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra bicích nástrojů Odborný asistent

Životopis

Curriculum Vitae
  • Studoval na Janáčkově akademii múzických umění (MgA., Ph.D.), kde postupně prošel vzděláním v klasické, jazzové i populární hudbě. Během dvouletého studijního pobytu na University of North Texas v jazzové třídě jednoho z nejvýznamnějších světových pedagogů Eda Sopha získal zkušenosti také v indické, latinsko-americké a africké hudbě. Svůj hráčský rozhled si dále rozšířil účastí na řadě workshopů se špičkovými interprety. Jako jeden z nejvýraznějších hráčů své generace je zván ke spolupráci na projektech předních českých i zahraničních jazzových a populárních interpretů. Zaměřuje se též na experimentální hudbu – například spolupracoval se švýcarským Paul Klee Ensemble a slovenským Quasars Ensemble. Svoji interpretační všestrannost rozvinul také na poli klasické hudby, a to zejména při sedmiletém angažmá ve Filharmonii Brno. Hudbě pro bicí nástroje se věnuje v souboru OK Percussion Duo, který založil s Martinem Opršálem, vedoucím katedry bicích nástrojů Janáčkovy akademie múzických umění. Hlavním nástrojem Martina Kleibla je bicí souprava, kterou využívá jak v jazzové a populární hudbě, tak i v hudbě klasické. Jako sólista či v ansámblech se představil ve většině zemí Evropy, v Japonsku a USA. Je firemním hráčem japonských Canopus Drums, italských Ufip Cymbals, amerických Innovative Percussion a Evans Drumheads. Žije v České republice a ve Vídni. Dva roky studoval u Fritze Ozmece, pedagoga Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Je absolventem jazzového magisterského programu (MA) u Maria Gonziho a Waltera Grassmanna na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Na katedře bicích nástrojů na Janáčkově akademii múzických umění působí od roku 2017.
Website
  • www.martinkleibl.com

16. 3. 2023