Ing. Martin Mrskoš
Odborný asistent
e-mail: 5111@post.jamu.cz
UČO: 5111