MgA. Mgr. Matěj Nytra
student
e-mail: 17372@post.jamu.cz
UČO: 17372
Student
Studium
DIFA D-DRAUM DRAMA [sem 7, roč 4] (skupina PHD)
DIFA N-DRAUM DIVDRAM (abs.) (ukonč.)
DIFA B-DRAUM DIVDRAM (abs.) (ukonč.)
Název Typ Rok
NYTRA, Matěj. Ekodramaturgie a enviro-art - téma číslo jedna v současném umění? In Národní konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství: Ekovýchova pro pětihory (4. ročník konference). 2020. Prezentace na konferencích 2020
NYTRA, Matěj. The Show Must Go ON/OFF-line: “A Third Theatrical Reform?”. In The Show Must Go ON/OFF-line: “A Third Theatrical Reform?” Green Thursdays - a cycle of international, online discussions - episode 2. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2020. Popularizační texty a aktivity 2020
NYTRA, Matěj. Vykolejit: Diskuse k (post)pandemické situaci. In Diskuse Centra experimentálního divadla – společný program Divadla Husa na provázku, HaDivadla a Terénu. Brno: Centrum experimentálního divadla, 2020. Popularizační texty a aktivity 2020
NYTRA, Matěj. Zem na scéne: divadlo, dramaturgia a klimatická zmena. In Zem na scéne: divadlo, dramaturgia a klimatická zmena. Bratislava: Nová Cvernovka, 2020. Popularizační texty a aktivity 2020
NYTRA, Matěj. Text jako rám – text jako objekt. Mapování strategií práce s textem v současném evropském (konceptuálním) divadle. In Teritoria umění 2019. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2019. s. 27-39. ISBN 978-80-7331-557-3. Stať ve sborníku 2019
NYTRA, Matěj. Text jako rám – text jako objekt. Mapování strategií práce s textem v současném evropském (konceptuálním) divadle. In Teritoria umění 2019. 6. ročník vědecké konference doktorandů uměleckých vysokých škol. 2019. Prezentace na konferencích 2019
NYTRA, Matěj. Transparent-text a informace ve vizuálním kódu: Philippe Quesne, Pražské Quadriennale, Farm Fatale. In V. doktorandské sympozium Katedry divadelních studií (MUNI, 2019). 2019. Prezentace na konferencích 2019