MgA. Michal Nejtek , Ph.D.
Odborný asistent
e-mail: 15697@post.jamu.cz
UČO: 15697
Odborný asistent
Studium
HF D-HUDUM TEORKOM kombin. (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra kompozice a multimediální tvorby Odborný asistent