MgA. Miroslav Jindra
Odborný asistent
tel: 54259 1346
e-mail: 14068@post.jamu.cz
UČO: 14068
Odborný asistent
Mozartova 1, Brno 662 15
1NP dveře 5
Studium
DIFA N-DRAUM DIVVYCH (abs.) (ukonč.)
DIFA B-DRAUM DRAMVYCH (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Ateliér divadlo a výchova Odborný asistent