Miroslav Majerech
Provozní elektrikář elektroúdržby budov
e-mail: 22819@post.jamu.cz
UČO: 22819
Provozní elektrikář elektroúdržby budov
Pracoviště Funkce
Správa budov Provozní elektrikář elektroúdržby budov