Mgr. Naďa Satková , Ph.D.
Odborná asistentka
tel: 54259 1335
e-mail: satkova@jamu.cz
UČO: 12883
Odborná asistentka
Novobranská 3, 662 15
7NP dveře 705
Členství v akademických orgánech Funkce
Ediční rada JAMU člen
Pracoviště Funkce
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu Odborná asistentka
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu Vědecká pracovnice

Předmět Kód
Dějiny světového divadla IV DAALX04

Předmět Kód
Dějiny světového divadla III DAAZX03
Název Typ Rok
SATKOVÁ, Naďa. Experience as a Research Method in the Performing Arts. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2022. ISSN 2787-9305. Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu 2022
SATKOVÁ, Naďa a Klára ŠKROBÁNKOVÁ. Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research. Brno: JAMU, 2021. ISBN 978-80-7460-188-0. Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu 2021
SATKOVÁ, Naďa. Tendencies in Contemporary Theatre Directing and Theatre-directing Education – Fragments from a Symposium. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2021. ISSN 2787-9305. Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu 2021
SATKOVÁ, Naďa a Klára ŠKROBÁNKOVÁ. Introduction – An Insight into the Political in the Doctoral Theatre Research. In Naďa Satková a Klára Škrobánková. Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research. Brno: JAMU, 2021. s. 5. ISBN 978-80-7460-188-0. Stať ve sborníku 2021
SATKOVÁ, Naďa. Naučit studenty poctivé řemeslo (výuka Jarmily Lázničkové). In Naďa Satková. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. s. 100-112. ISBN 978-80-7460-180-4. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
SATKOVÁ, Naďa. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. 247 s. ISBN 978-80-7460-180-4. Editorství odborné knihy 2020
SATKOVÁ, Naďa. Práce na JAMU jako potěšení i poslání (výuka Rudolfa Krátkého). In Naďa Satková. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. s. 80-96. ISBN 978-80-7460-180-4. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
SATKOVÁ, Naďa. Marie Mrázková a kultura pohybu (nejen operních) herců. In Naďa Satková. Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020. s. 182-199. ISBN 978-80-7460-180-4. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
SATKOVÁ, Naďa. Manipulation of Reality Through an Interactive Game: Remote X as an Example of New Modes of Spectatorship. In Marco Galea and Szabolcs Musca. Redefining Theatre Communities. International Perspectives on Community-Conscious Theatre-Making. Bristol and Chicago: Intellect Ltd. a The University of Chicago Press, 2019. s. 220-229. ISBN 978-1-78938-076-7. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2019
SATKOVÁ, Naďa. Projekt Osobnosti Divadelní fakulty JAMU. In Paměť umělecké školy. 2019. Prezentace na konferencích 2019
SATKOVÁ, Naďa a Klára ŠKROBÁNKOVÁ. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. ISBN 978-80-7460-139-2. Editorství odborné knihy 2018

Profesní vizitka