Mgr.art. Otto Wanke , MA
Odborný asistent
e-mail: 20770@post.jamu.cz
UČO: 20770
Odborný asistent
Členství v akademických orgánech Funkce
Ediční komise HF člen
Pracoviště Funkce
Katedra kompozice a multimediální tvorby Odborný asistent