PhDr. Pavel Aujezdský
Vědecký pracovník
e-mail: 5003@post.jamu.cz
UČO: 5003
Vědecký pracovník
Pracoviště Funkce
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu Vědecký pracovník

Název Typ Rok
AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-1989. První. Brno: Nakladatelství JAMU, 2019. 656 s. ISBN 978-80-7460-161-3. Odborná kniha 2019
AUJEZDSKÝ, Pavel. Od knížky k televiznímu filmu : úvod do problémů televizní adaptace pro studenty Rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. 57 s. ISBN 978-80-86928-68-5. Odborná kniha 2009
AUJEZDSKÝ, Pavel. Poema. 1994. Článek v odborném periodiku 1994
AUJEZDSKÝ, Pavel. Sedmero krkavců. 1993. vyd. Česká televize, 1993. Audiovizuální tvorba 1993
AUJEZDSKÝ, Pavel. Bydlela v hotelu U Andělů. Česká televize, 1992. Audiovizuální tvorba 1992
AUJEZDSKÝ, Pavel. Gilgameš. Praha: Krátký film, 1987. Audiovizuální tvorba 1987
AUJEZDSKÝ, Pavel. O buchtách a milování. Česká televize, 1986. Audiovizuální tvorba 1986
AUJEZDSKÝ, Pavel. Dramaturgie uměleckého přednesu. Druhé. Brno: Městské kulturní středisko S.K.Neumanna, 1984. Odborná kniha 1984
AUJEZDSKÝ, Pavel. Dramaturgie uměleckého přednesu I. reedice [=2. vyd.]. Brno: Měst. kult. středisko S. K. Neumanna, 1984. 41 s. Odborná kniha 1984
PARSCH, Arnošt a Pavel AUJEZDSKÝ. Ústa : smíšený sbor a cappella na slova Pavla Aujezdského a lidové poezie : (1983). In Sborová tvorba. 1. vydání. 1983. 1 s. Sborová tvorba. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 1983
PARSCH, Arnošt a Pavel AUJEZDSKÝ. Džbánky : smíšený sbor a cappella na slova Pavla Aujezdského : (1981). In Sborová tvorba. 1. vydání. 1981. 1 s. Sborová tvorba. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 1981
PARSCH, Arnošt a Pavel AUJEZDSKÝ. Víno smíšený sbor a cappella : (1976). In Sborová tvorba. 1. vyd. Praha: Panton, 1981. 1 s. Sborová tvorba. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 1981
AUJEZDSKÝ, Pavel. Dramaturgie uměleckého přednesu. Brno, 1977. Učebnice 1977