Bc. Pavel Borský
Odborný asistent
tel: 420 54259 1300
e-mail: borsky@jamu.cz
UČO: 10674
Odborný asistent
Mozartova 1, Brno 662 15
2NP dveře 101