Mgr.art. Pavel Bureš
Odborný asistent
tel: 54259 1620
e-mail: 5840@post.jamu.cz
UČO: 5840
Odborný asistent
Komenského nám. 6, Brno 662 15
3NP dveře 214
Členství v akademických orgánech Funkce
Prezídium Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně člen
Pracoviště Funkce
Katedra dechových nástrojů Odborný asistent

Mgr.art. Pavel Bureš
  • Absolvent brněnské konzervatoře (prof. Kabourek) a VŠMU Bratislava (prof. Peterský, Culinka, Gašparovič).
    1995 - 2010 člen orchestru opery Národního divadla v Brně. Působil nebo působí v komorních souborech Brno Brass Band, Brno Brass Quintet, Moravské žestě a v DH Gloria.
    Od roku 2000 pedagog hry na tubu na Konzervatoři Brno.
    Od akademického roku 2011/12 vyučuje jako interní pedagog hry na tubu na JAMU v Brně.
    Pravidelně se také jako lektor zúčastňuje kurzů a workshopů u nás i v zahraničí a je zván do porot soutěží včetně mezinárodních.

20. 2. 2016