MgA. Peter Strenáčik
Odborný asistent
e-mail: 11517@post.jamu.cz
UČO: 11517
Odborný asistent