Petr Hromádka
Odborný asistent
e-mail: 19697@post.jamu.cz
UČO: 19697