doc. PhDr. Petr Lyko , Ph.D. et Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a strategie
tel: 54259 1632
e-mail: 5794@post.jamu.cz
UČO: 5794
Proděkan pro vědu, výzkum a strategie
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 105
Členství v akademických orgánech Funkce
Komise projektů FRVČ Předseda
Ediční komise HF člen
Ediční rada JAMU člen
Kolegium děkana HF člen
Komise projektů FRVČ člen
Knihovní rada člen
Pracoviště Funkce
Hudební fakulta Proděkan pro vědu, výzkum a strategie
Katedra hudebních a humanitních věd Docent

Název Typ Rok
LYKO, Petr. Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU 2023. 2023. Uspořádání konference 2023
LYKO, Petr. Doktorandská vědecká konference HF JAMU 2023. 2023. Uspořádání konference 2023
LYKO, Petr. Reklama v činnosti varhanářské firmy Tuček – produkce firmy Tuček prismatem reklamy. 2022. Projekty výzkumu a vývoje 2022
LYKO, Petr. Varhanní hnutí a jeho dopad na varhany a varhanářství v Československu. 1. vyd. Brno: JAMU, 2022, 123 s. ISBN 978-80-7460-198-9. Odborná kniha 2022
LYKO, Petr. Produkce a propagace harmonií u firmy Tuček. In Mezinárodní výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2022. 2022. Prezentace na konferencích 2022
LYKO, Petr. Reformní varhanní hnutí a jeho dopad na varhany a varhanářství v Československu. 2022. Projekty výzkumu a vývoje 2022
LYKO, Petr. Reklama v činnosti varhanářské firmy Tuček – produkce firmy Tuček prismatem reklamy. Muzikologické fórum. 2022, roč. 11, č. 1, s. 65-80. ISSN 1805-3866. Článek v odborném periodiku 2022
LYKO, Petr, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ, Monika HOLÁ a Dan DLOUHÝ. Doktorandská konference HF JAMU 2022. 2022. Uspořádání konference 2022
LYKO, Petr. „Mezinárodní regulativ pro stavbu varhan“ a jeho dopad na varhanářství 20. století. Muzikologické fórum. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2021, roč. 10, č. 2, s. 216-228. ISSN 1805-3866. Článek v odborném periodiku 2021
LYKO, Petr. Mezinárodní konference HF JAMU 2021. 2021. Uspořádání konference 2021
LYKO, Petr, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ, Monika HOLÁ a Dan DLOUHÝ. Doktorandská konference HF JAMU 2021. 2021. Uspořádání konference 2021
LYKO, Petr. Deutsche und Französische Orgelbaukunst und Orgelkunst Alberta Schweitzera a jeho kritická reflexe. Muzikologické fórum. 2020, roč. 19, č. 2, s. 105-118. ISSN 1805-3866. Článek v odborném periodiku 2020
LYKO, Petr. „Mezinárodní regulativ pro stavbu varhan“ a jeho dopad na varhanářství 20. století. In Mezinárodní výroční konference ČSHV 2020, Praha: 20.-21.11. 2020. 2020. Prezentace na konferencích 2020
LYKO, Petr, Monika HOLÁ, Lucie PEŠL ŠILEROVÁ a Dan DLOUHÝ. Doktorandská konference HF JAMU 2020. 2020. Uspořádání konference 2020
LYKO, Petr. Gabriel Rovňák: Zdeněk Košler – Život a dílo. JAMUsica. 2019, roč. 4, 1-2, s. 84. ISSN 2694-7579. Recenze 2019
LYKO, Petr. K životnímu jubileu Jana Vičara. In Muzikologické fórum. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2019, s. 161. ISSN 1805-3866. Popularizační texty a aktivity 2019
LYKO, Petr. Mezinárodní konference Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně "JAMUsica". 2019. Uspořádání konference 2019
LYKO, Petr. "Sorela"; aneb hudba a socialistický realismus. In Univerzita třetího věku HF JAMU. 2019. Vyžádané přednášky 2019
LYKO, Petr. Varhany v olomoucké katedrále po 2. světové válce ve světle aktuální heuristické reflexe. 2019. Popularizační texty a aktivity 2019
LYKO, Petr. Druhá vídeňská škola - jak hledat a nacházet krásu v hudbě 20. století. In Univerzita třetího věku HF JAMU. 2019. Vyžádané přednášky 2019
LYKO, Petr, Monika HOLÁ, Dan DLOUHÝ a Lucie PEŠL ŠILEROVÁ. Doktorandská konference HF JAMU v Brně. 2019. Uspořádání konference 2019
LYKO, Petr. Doktorandská konference HF JAMU. 2018. Uspořádání konference 2018
LYKO, Petr. Estetická funkce, norma a hodnota Jana Mukařovského, jako možný klíč k výkladu uměleckých a estetických aspektů tzv. romantických varhan na území českých zemí. Muzikologické fórum. 2018, roč. 7, č. 2, s. 28-37. ISSN 1805-3866. Článek v odborném periodiku 2018
LYKO, Petr. Robert Smetana a hudební školství. In Janáčkiana 2018 Ostrava. 2018. Prezentace na konferencích 2018
LYKO, Petr. Varhanářská firma Rieger v kontextu politických, společenských i kulturních změn prvorepublikového období. In "Brněnské kolokvium": Music Culture of Independent Czechoslovakia (1918-1939) / Music Culture of a New State. 2018. Prezentace na konferencích 2018
LYKO, Petr. Antonín Dvořák jako všestranná osobnost české hudby. In Paní hudba ve staletém vývoji - Univerzita třetího věku HF JAMU v Brně. 2018. Vyžádané přednášky 2018
LYKO, Petr. Systém odborného vzdělávání u varhanářské firmy Rieger-Kloss. Muzikologické fórum. 2017, roč. 6, č. 2, s. 173-177. ISSN 1805-3866. Článek v odborném periodiku 2017
LYKO, Petr. Varhanářská firma Rieger. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2017, 148 s. ISBN 978-80-7464-976-9. Odborná kniha 2017
LYKO, Petr. Varhany a varhanářství v Československu v konfrontaci s komunistickou ideologií - ke specifikům monopolu závodu Rieger-Kloss. Muzikologické fórum. 2017, roč. 6, č. 1, s. 100-106. ISSN 1805-3866. Článek v odborném periodiku 2017
LYKO, Petr. Za reformním varhanním hnutím... In Mezinárodní konference české společnosti pro hudební vědu 2017. 2017. Prezentace na konferencích 2017
LYKO, Petr. Hudba v Olomouci aneb mezi Evropou a regionem. In Paní hudba ve staletém vývoji - Univerzita třetího věku HF JAMU v Brně. 2017. Vyžádané přednášky 2017
LYKO, Petr. K vývoji hudební pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. In Karel Steinmetz, David Kozel a kol. Janáčkiana 2016; Sborník z 33. ročníku müzikologické konference Janáčkiana 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017, s. 177-180. ISBN 978-80-7464-920-2. Stať ve sborníku 2017
LYKO, Petr. Franz Rieger - osobnost konce jedné epochy varhanářství. In Malé osobnosti veĺkých dejín - veĺké osobnosti malých dejín III. Príspevky k hudobnej regionalistike. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2017, s. 240-243. ISBN 978-80-8060-391-5. Stať ve sborníku 2017
LYKO, Petr. Člen redakční rady odborného časopisu Muzikologické fórum. Muzikologické fórum, 2012. ISSN 1805-3866. Šéfredaktor / členství v redakční radě odborného časopisu 2012
LYKO, Petr. Místopředseda České společnosti pro hudební vědu. Předsednictvo České společnosti pro hudební vědu z. s., 2010. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2010

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
e.mail: lyko(a)jamu.cz

Profesní vizitka

Kdo jsem
muzikolog, pedagog
Obory
Muzikologie
Aktuální pozice a projekty
Proděkan pro vědu a výzkum HF JAMU Odborný asistent Katedra hudebních a humanitních věd HF JAMU
Vzdělání
Mgr. muzikologie (FF UP v Olomouci) Ph.D. muzikologie (FF UP v Olomouci) Ph.D. hudební pedagogika (PdF OU v Ostravě) PhDr. hudební pedagogika (PedF UK v Praze)