Mgr. Petr Svozílek
Odborný asistent
tel: 54259 1337
e-mail: 5426@post.jamu.cz
UČO: 5426
Odborný asistent
Mozartova 1, Brno 662 15
2NP dveře 103
Členství v akademických orgánech Funkce
Akademický senát DF člen
Akademický senát JAMU člen
Pracoviště Funkce
Kabinet zpěvu Odborný asistent

Profesní vizitka

Kdo jsem
odborný asistent v kabinetu zpěvu a hudební výchovy, člen Akademického senátu DF a AS JAMU
Obory
Na DF působím jako vyučující ansámblového a sborového zpěvu a teoretických předmětů zaměřených na hudbu v interdisciplinárních přesazích (dějiny hudby,intonace, analýza hudební předlohy, rozbor hudebního díla apod.) Na fakultě se věnuji též korepeticím - nácviku pěveckého repertoáru s klavírem a musical coachingu.
Aktuální pozice a projekty
spolupráce na projektech propojujících techniku mluveného projevu a zpěv
Profesní zkušenost a orientace v kostce
Intenzivní spolupráce s Národním divadlem Brno na řadě inscenací Mahenovy činohry jako člen inscenačního týmu (hudební nastudování, hudební spolupráce, pěvecké nastudování, menší herecké role), pedagogická činnost zejména hudební a pěvecká příprava studentů k vystoupením na festivalech a přehlídkách, coaching k pěveckým vystoupením jednotlivců i ansámblů. 10 letá zkušenost při profesionální pěvecké přípravě herců v divadlech.
Vzdělání
Mgr. Masarykova univerzita - diplom. práce: "Fenomén žánrové prostupnosti opery a muzikálu na příkladu díla Fantom Opery Andrew Lloyd Webbera" Bc. Masarykova univerzita - diplom. práce: "Kytice divadla Semafor v interpretaci divadelního studia Marta" Dipl. um. absolutorium konzervatoře v Brně