BcA. Mgr. Radka Kulichová , DiS.
Odborná asistentka
tel: 54259 1336
e-mail: 5540@post.jamu.cz
UČO: 5540
Odborná asistentka
Mozartova 1, Brno 662 15
3NP dveře 201
Studium
DIFA D-DRAUM DRAMA [sem 12, roč 4] (skupina PHD) (neakt.)
DIFA B-DRAUM VDN (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících Odborná asistentka

Předmět Kód
Akrobacie a metodika DVDL210
Název Typ Rok
KULICHOVÁ, Radka. Umělecké tlumočení do českého znakového jazyka (multimediální publikace). Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2021. Audiovizuální tvorba 2021
KULICHOVÁ, Radka. Pohádky ve znakovém jazyce. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2021. Popularizační texty a aktivity 2021
KULICHOVÁ, Radka. Písně Jiřího Bulise – interpretace písní do českého znakového jazyka. In Doktorandská konference Hudební fakulta JAMU 2021 - odborná on-line konference pro studenty doktorských studijních programů, zaměřených na teoretickou reflexi i interpretaci hudby a všech příbuzných oborů. 2021. Prezentace na konferencích 2021
KULICHOVÁ, Radka. Divadlo a český znakový jazyk (multimediální publikace). Online. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2021, 150 s. ISBN 978-80-7460-194-1. Odborná kniha 2021
KULICHOVÁ, Radka. Pojď se mnou do světa - písně Jiřího Bulise tlumočené do českého znakového jazyka. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2020. Umělecké realizace 2020
KULICHOVÁ, Radka a Daniela CINCIBUS VACKOVÁ. Skupina Hands Dance. In Kružíková Lenka. Hudební didaktika pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, s. 142-159. Odborné publikace. ISBN 978-80-244-5670-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/pdf.20.24456706. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
KULICHOVÁ, Radka a Alexandr ZVONEK. Žáci se sluchovým postižením a hudební výchova. In Kružíková Lenka. Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, s. 200-220. ISBN 978-80-244-5663-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/pdf.20.24456652. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
KULICHOVÁ, Radka. Theatre Experiment in Czech Sign Language: Life Sentence - The Worst Will Stay. In 9th Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory : Experience as a Research Method in Performing Arts, 2019. 2019. Prezentace na konferencích 2019
KULICHOVÁ, Radka a Veronika BROULÍKOVÁ. Autorský divadelní experiment s využitím uměleckého tlumočení do českého znakového jazyka. 2019. Projekty výzkumu a vývoje 2019
KULICHOVÁ, Radka a Veronika BROULÍKOVÁ. Multimediální publikace Umělecké tlumočení do českého znakového jazyka. 2019. Projekty výzkumu a vývoje 2019
KULICHOVÁ, Radka. Alenka – inscenace s využitím uměleckého tlumočení do českého znakového jazyka. 2017. Projekty výzkumu a vývoje 2017
KULICHOVÁ, Radka a Veronika SLÁMOVÁ. Umělecké tlumočení vybraných písní do českého znakového jazyka. 2017. Projekty výzkumu a vývoje 2017
KULICHOVÁ, Radka. Písně V+W tlumočené do znakového jazyka. 2016. Projekty výzkumu a vývoje 2016