MgA. Šimon Peták
Odborný asistent
e-mail: 16553@post.jamu.cz
UČO: 16553
Odborný asistent
Studium
DIFA D-DRAUM DRAMA [sem 8, roč 4] (skupina PHD) (neakt.)
DIFA N-DRAUM DIVDRAM (abs.) (ukonč.)
DIFA B-DRAUM DIVDRAM (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Ateliér Divadlo bez hranic Odborný asistent

Název Typ Rok
PETÁK, Šimon. Working with a Specific Place in the Context of Theatre Education. In Symposium COMMON SPACE. 2023. Prezentace na konferencích 2023
PETÁK, Šimon. Seminář v rámci kurzu Marty Ljubkové Literární příprava. In Výuka na KALD DAMU. 2022. Vyžádané přednášky 2022
PETÁK, Šimon. Cesty výuky divadelní dramaturgie na evropských vysokých školách – 3. etapa. 2022. Projekty výzkumu a vývoje 2022
PETÁK, Šimon. Cyklus seminářů na KALD DAMU: Fakt jako cesta. In Seminar series at KALD DAMU: Fact as a path. 2022. Vyžádané přednášky 2022
PETÁK, Šimon. Discussing the Teaching of Dramaturgy: Several Perspectives from the Field(s). In Naďa Satková. The Ever-Expanding Horizons of Theatre. Special issue 03. Brno: Divadelní fakulta JAMU. ISSN 2787-9305. 2022. Stať ve sborníku 2022
PETÁK, Šimon. Cesty výuky divadelní dramaturgie na evropských vysokých školách – 2. etapa. 2021. Projekty výzkumu a vývoje 2021
PETÁK, Šimon. Cesty výuky divadelní dramaturgie na evropských vysokých školách – polská zkušenost. 2020. Projekty výzkumu a vývoje 2020
PETÁK, Šimon. Metaphors We Dramaturge By. In 17th edition of International Conference on Theatrology in Banská Bystrica: Challenges and Visions of European Theatre in the 21st Century. 2020. Prezentace na konferencích 2020
PETÁK, Šimon. Metaphors We Dramaturge By. In Elena Knopová. Visions And Challenges of European Theatre in The 21st Century. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici. s. 298-317, 21 s. ISBN 978-80-8206-039-6. 2020. Stať ve sborníku 2020