MgA. Šimon Peták
Odborný asistent
e-mail: 16553@post.jamu.cz
UČO: 16553
Odborný asistent
Členství v akademických orgánech Funkce
Akademický senát DF člen
Studium
DIFA D-DRAUM DRAMA [sem 8, roč 4] (skupina PHD)
DIFA N-DRAUM DIVDRAM (abs.) (ukonč.)
DIFA B-DRAUM DIVDRAM (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Kabinet pro výzkum divadla a dramatu Odborný asistent