MgA. Šimon Peták
Odborný asistent
e-mail: 16553@post.jamu.cz
UČO: 16553
Odborný asistent
Studium
DIFA D-DRAUM DRAMA [sem 8, roč 4] (skupina PHD) (neakt.)
DIFA N-DRAUM DIVDRAM (abs.) (ukonč.)
DIFA B-DRAUM DIVDRAM (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Ateliér Divadlo bez hranic Odborný asistent

Název Typ Rok
PETÁK, Šimon. Working with a Specific Place in the Context of Theatre Education. In Symposium COMMON SPACE. 2023. Prezentace na konferencích 2023
PETÁK, Šimon. Cyklus seminářů na KALD DAMU: Fakt jako cesta. In Seminar series at KALD DAMU: Fact as a path. 2022. Vyžádané přednášky 2022
PETÁK, Šimon. Discussing the Teaching of Dramaturgy: Several Perspectives from the Field(s). Online. In Naďa Satková. The Ever-Expanding Horizons of Theatre. Special issue 03. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2022. ISSN 2787-9305. Stať ve sborníku 2022
PETÁK, Šimon. Seminář v rámci kurzu Marty Ljubkové Literární příprava. In Výuka na KALD DAMU. 2022. Vyžádané přednášky 2022
PETÁK, Šimon a Václav CEJPEK. Cesty výuky divadelní dramaturgie na evropských vysokých školách – 3. etapa. 2021. Projekty výzkumu a vývoje 2021
PETÁK, Šimon a Václav CEJPEK. Cesty výuky divadelní dramaturgie na evropských vysokých školách – 2. etapa. 2020. Projekty výzkumu a vývoje 2020
PETÁK, Šimon. Metaphors We Dramaturge By. In Elena Knopová. Visions And Challenges of European Theatre in The 21st Century. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2020, s. 298-317, 21 s. ISBN 978-80-8206-039-6. Stať ve sborníku 2020
PETÁK, Šimon. Metaphors We Dramaturge By. In 17th edition of International Conference on Theatrology in Banská Bystrica: Challenges and Visions of European Theatre in the 21st Century. 2020. Prezentace na konferencích 2020
PETÁK, Šimon a Václav CEJPEK. Cesty výuky divadelní dramaturgie na evropských vysokých školách – polská zkušenost. 2019. Projekty výzkumu a vývoje 2019