Tomáš Kocmich
Stavěč scénických dekorací
tel: 54259 1517
e-mail: 19590@post.jamu.cz
UČO: 19590
Stavěč scénických dekorací
Bayerova 5, 662 15
1NP dveře MARTA
Pracoviště Funkce
Studio Marta Stavěč scénických dekorací