Tomáš Maláník
Vedoucí scénické stavby
e-mail: 20417@post.jamu.cz
UČO: 20417
Vedoucí scénické stavby
Pracoviště Funkce
Studio Marta Vedoucí scénické stavby