MgA. Tomáš Studený , Ph.D.
Odborný asistent
tel: 54259 1625
e-mail: 10386@post.jamu.cz
UČO: 10386
Odborný asistent
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 113
Členství v akademických orgánech Funkce
Dramaturgická rada JAO a Komorní opery člen
Studium
HF D-HUDUM TEORINT kombin. (abs.) (ukonč.)
HF N-HUDUM OPREZIE (abs.) (ukonč.)
HF B-HUDUM OPREZIE (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra kompozice a multimediální tvorby Odborný asistent

Předmět Kód
Rozbor a dramaturgie oper III H60304l

Předmět Kód
Rozbor a dramaturgie oper III H60304z