prof. PhDr. Veronika Broulíková
Vedoucí ateliéru
tel: 54259 1336
e-mail: 5022@post.jamu.cz
UČO: 5022
Vedoucí ateliéru
Mozartova 1 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Oborová rada doktorského studia DF člen
Akademický senát JAMU člen
Pracoviště Funkce
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících Vedoucí ateliéru

Název Typ Rok
BROULÍKOVÁ, Veronika a Zoja MIKOTOVÁ. K jedinečnosti současného divadla Neslyšících v České republice. In Lenka Kružíková. Oborová didaktika uměleckých disciplín v inkluzivním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. s. 138-152. ISBN 978-80-244-5663-8. doi:10.5507/pdf.20.24456652. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
BROULÍKOVÁ, Veronika. Cesta neslyšícího studenta Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících k vědomí profesní identity (současná realita). In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 253-258. ISBN 978-80-7460-139-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
BROULÍKOVÁ, Veronika. Divadlo ve výchově Neslyšících. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 271-279. ISBN 978-80-7460-139-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
BROULÍKOVÁ, Veronika a Zoja MIKOTOVÁ. Bajky a sny. In Rukověť dramaterapie II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci||#||Palacký University in Olomouc, 2009. 6 s. ISBN 978-80-244-2274-9. Stať ve sborníku 2009
BROULÍKOVÁ, Veronika. Výchovná dramatika pro Neslyšící. In Pro plný život 2008. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě||#||University of Ostrava, 2008. 3 s. ISBN 978-80-7368-437-2. Stať ve sborníku 2008
BROULÍKOVÁ, Veronika. Uplatnění absolventů Výchovné dramatiky Neslyšících DIFA JAMU v Brně. In Sborník IV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Dramaterapeutické konference. Olomouc: UP Olomouc, 2006. s. 118-120. ISBN 80-244-1264-0. Stať ve sborníku 2006
BROULÍKOVÁ, Veronika. Spolupráce s mimoškolními institucemi v ateliéru VDN na DIFA JAMU v Brně a jejich zapojení do vzdělávání sluchově postižených studentů. In Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 44-45. ISBN 80-7041-462-6. Stať ve sborníku 2004
BROULÍKOVÁ, Veronika. Přístup ke vzdělávání Neslyšícíh v oboru Výchovná dramatika Neslyšících. In Hic sunt leones (o autorském herectví). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2003. s. 49-50. ISBN 80-7331-001-5. Stať ve sborníku 2003