Vojtěch Vinopal
Stavěč scénických dekorací
tel: 54259 1800
e-mail: 19683@post.jamu.cz
UČO: 19683
Stavěč scénických dekorací
Divadlo na Orlí, 662 15
3NP dveře 3.02
Pracoviště Funkce
Jevištní provoz DNO Stavěč scénických dekorací