prof. MgA. Zbyněk Srba , Ph.D.
Profesor
tel: 54259 1338
e-mail: srba@jamu.cz
UČO: 5248
Profesor
Mozartova 1, Brno 662 15
5NP dveře 405
Členství v akademických orgánech Funkce
Umělecká rada DF člen
Pracoviště Funkce
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka Profesor