Činoherní herectví
 • Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované dramatické umělce. 
 • Studenti si osvojí nezbytné dovednosti pro jevištní tvorbu na profesionální úrovni. 
 • Studium je završeno absolventským výkonem ve Studiu Marta nebo v Divadle na Orlí. 
 • Během studia si posluchači osvojí znalosti z historie a současnosti českého a světového divadla a schopnost reflexe a analýzy hereckých postupů, které jsou připraveni tvůrčím způsobem aplikovat a dále rozvíjet.  
 • Výuka probíhá ve čtyřech samostatných ateliérech, jejichž metodika je určována osobností konkrétního vedoucího. 

 

První dva roky studia zahrnují získání základních psychofyzických schopností a dovedností s postupným zřetelem k vytváření jevištní postavy.  

Druhé dva roky studia rozvíjí tyto schopnosti a směřují ke komplexní týmové herecké tvorbě, včetně dalšího posilování teoretického zázemí této tvorby.  

Studenti jsou vedeni k ovládání vnitřní a vnější herecké techniky, učí se zvládat problematiku herecké postavy, situačního kontextu, motivace jednání, podtextu atd. Během studia pracují nejen s pedagogy, ale také se studenty režie na přípravě dialogů, etud a celých inscenací, ve kterých se postupně zvyšuje rozsah a náročnost uměleckých úkolů. Práce vede k nalézání osobního tématu a formulování společné generační výpovědi. K prohlubování jejich tvořivé individuality přispívá budování schopnosti reflexe a sebereflexe procesu herecké tvorby, související nakonec i s nalézáním východisek diplomové práce. 

Cílem studia je vychovat svobodnou tvůrčí osobnost, vybavenou předpoklady pro profesionální působení v oboru, a zároveň individualitu otevřenou novým přístupům a podnětům, včetně potřeby stálého vzdělanostního růstu. 

Studium činoherního herectví je organizováno ve čtyřech samostatných ateliérech.

Při respektování základní společné linie volí každý ateliér specifickou a osobitou cestu při aplikaci metod herecké tvorby a její charakter je určován osobností konkrétního vedoucího.

Ateliér Niky Brettschneiderové

Ateliér Oxany Smilkové

Ateliér Aleše Bergmana

Ateliér Lukáše Riegra

Profesní oblasti, ve kterých může absolvent uplatnit získané vzdělání:  

 • Herecké angažmá v divadelních souborech  
 • Herecké výkony ve filmu, v televizi a ve videoprodukci (nová média) 
 • Herecké výkony v rozhlase a v audioprodukci (voiceover, audioknihy)  
 • Moderování  
 • Dabing  
 • Vedení amatérských souborů  
 • Vedení kurzů specifických hereckých dovedností  
 • Vysokoškolský pedagog 
 • Doktorské studium  

 

Absolventi činoherního herectví dokážou ve své vlastní umělecké tvorbě kritickým a originálním způsobem prakticky využívat prvky různých hereckých metod a teorií. Orientují se v problematice odborné analýzy divadelních inscenací a hereckého výkonu a mají schopnost samostatné analýzy odborného textu. Zvládnou stanovit vhodnou metodu pro hereckou interpretaci konkrétního textu a jsou schopni jejího praktického provedení na profesionální úrovni. Současně vykazují vysokou hlasovou i pohybovou vybavenost a jsou schopni tvůrčí spolupráce s hereckými partnery i s užším inscenačním týmem při vzniku inscenace. Při své práci budují linii vlastního názoru a svou tvorbou se podílí na výzkumu umění. 

Ocenění absolventi 

Th – Cena Thálie; Ar – Cena Alfréda RadokaDk – Cena divadelní kritiky; Čl – Český lev; Ff – Cena Františka Filipovského  

Mark Kristián Hochman: 2019 (Dk 

Helena Kružíková: 2018 (Th 

Jana Štvrtecká: 2016 (Ff)  

Alena Mihulová: 2015 (Čl 

Lukáš Melník: 2014 (Th 

Erika Stárková: 2014 (Dk), 2019 (Dk), 2020 (Th 

Tomáš Dastlík: 2012 (Ar)  

Hana Holišová: 2012 (Th 

Veronika Lazorčáková: 2012 (Ar), 2016 (Th 

Michal Isteník: 2011 (Ar), 2014 (Th), 2014 (Dk 

Vladimír Javorský: 2011 (Čl), 2013 (Ar)  

Václav Neužil: 2011 (Th 

Květa Fialová: 2010 (Th 

Eva Novotná: 2009 (Ar)  

Josef Karlík: 2009 (Th 

Jana Plodková: 2009 (Čl), 2015 (Dk 

Dagmar Havlová: 2008 (Ar)  

Petra Hřebíčková: 2008 (Th 

Jan Mazák: 2008 (Ar)  

Eliška Balzerová: 2007 (Ff), 2010 (Čl 

Erik Pardus: 2007 (Th), 2007 (Ar)  

Jaroslav Plesl: 2007 (Ar), 2014 (Čl 

Petr Štěpán: 2007 (Th), 2020 (Th 

Helena Dvořáková: 2005 (Ar), 2006 (Ar), 2007 (Ar), 2009 (Ar), 2011 (Th), 2011 (Ar)  

Pavel Liška: 2005 (Čl 

Evellyn Pacoláková: 2005 (Th)   

Tomáš Šulaj: 2005 (Th 

Filip Čapka: 2004 (Th 

Dana Růžičková: 2004 (Ar)  

Jan Budař: 2003 (Čl), 2004 (Ar), 2004 (Čl), 2007 (Čl 

Petra Výtvarová: 2001 (Th 

Jiří Bartoška: 1999 (Čl), 2016 (Čl 

Helena Čermáková: 1999 (Th 

Miroslav Donutil: 1998 (Čl 

Jiří Pecha: 1997 (Ar)  

Blanka Bohdanová: 1996 (Ff), 2001 (Th 

Boleslav Polívka: 1996 (Čl), 2000 (Čl 

Jaroslav Dufek: 1995 (Th 

Zdena Herfortová: 1995 (Th 

Ivana Hloužková: 1995 (Ar), 2012 (Ar), 2017 (Dk 

Věra Galatíková: 1994 (Th 

 

 

Další známí absolventi 

 

Marek Daniel 

František Derfler 

Karel Heřmánek 

Jana Janěková ml. 

Lada Jelínková 

Tomáš Matonoha 

Vladimír Menšík 

Robert Mikluš 

Hana Zagorová 

Přijímací řízení probíhá každý rok podle přesně zadaných propozic, které uchazeči naleznou na internetových stránkách školy, případně obdrží na studijním oddělení. Řízení probíhá zpravidla ve dvou, výjimečně ve třech kolech. Do prvního kola je uchazeč vyzván k nastudování zpaměti a k hereckému ztvárnění dvou až tří libovolných monologů z dramatické literatury a také dvou až tří libovolných textů žánru poezie a prózy. Ve druhém (případně třetím) kole dochází také na zadání improvizačních úkolů přímo na místě. Komise může postupujícím do dalšího kola uložit přípravu konkrétních textů, například vybraného dialogu dvou postav. Vyžaduje se lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti a osvědčení od foniatra. 

Specifikace oboru
Kód CINHER
Typ Magisterský prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 4 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
M0215A310002 Her_Tvo:M Herectví
Akreditováno do 26. 10. 2029