Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství

Bakalářský studijní obor Divadelní manažerství je realizován Ateliérem divadelního manažerství a jevištní technologie ve dvou kvalifikačních zaměřeních: Produkční management a Jevištní management a technologie

Vzdělává odborníky pro organizačně-provozní a technickoprovozní složky divadel, kulturních a uměleckých institucí a subjektů působících v oblasti kreativních průmyslů, s prioritním důrazem na tzv. bývalou divadelní síť ČR ve smyslu procesu její transformace. Studijní obor čerpá z výhody studentských tvůrčích týmů, které sestávají ze studentů různých oborů DIFA JAMU a které společně ověřují své teoretické znalosti a konfrontují své profesní zacílení v rámci školních uměleckých projektů. Bakalářský studijní obor Divadelní manažerství postupně během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny jak teoretické, tak praktické, aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. V praxi to znamená, že pedagogové teoretických předmětů mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti obou specializací působí, a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

http://www.divadelnimanazerstvi.cz/

Absolvent se může uplatnit v těchto profesích:

marketingový manažer v divadlech všech typů a kulturních institucích

manažer uměleckého souboru

manažer v umělecké agentuře

manažer kulturní instituce

manažer festivalu (divadelního, hudebního, jiného v oblasti umělecké tvorby)

tajemník divadla

asistent ředitele divadla

manažer kulturního projektu

založit si vlastní agenturu

Absolvent může své vzdělání uplatnit:

v českých divadlech všech typů

v českých kulturních institucích

v českých uměleckých agenturách

ve vlastní agentuře

v českých i mezinárodních kulturních projektech a festivalech

Specifikace oboru
Kód DIVMAN
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 05. 2021