Divadlo a výchova pro Neslyšící

Cílem studia specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící je připravovat tvůrčí osobnosti s uměleckým a pedagogickým vzděláním a praxí pro potřeby uměleckého vzdělávání a pro oblast volnočasových aktivit, pro oblast divadelních aktivit skupin se specifickými potřebami, a to především pro oblast Neslyšících a pro různé typy divadelního vzdělávání, formálního i neformálního včetně dalšího vzdělávání pedagogů. Cílem bakalářského studia Divadlo a výchova pro Neslyšící je připravit odborníky s uměleckým a pedagogickým vzděláním pro praxi s akceptací specifik studentů i cílových skupin dětí, mládeže a dospělých. Je kladen také důraz na kultivaci a vzdělání v oblasti uměleckého využití znakového jazyka a uměleckého tlumočení do znakového jazyka.

Smyslem studia je také zaměření na výzkum v oblasti pedagogického využití divadelních aktivit, zejména v oblasti divadla ve výchově a výzkum specifických forem divadla Neslyšících a pro Neslyšící.

Přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou jednokolové, v jejich rámci je nutné prokázat výrazné talentové a intelektuální předpoklady a dobrou zdravotní a fyzickou dispozici. Dále také prokázat tvůrčí a komunikativní kreativitu, základní vědomosti a znalosti v oblasti divadelnictví, pedagogiky a psychologie, orientaci v kultuře Neslyšících, znalost znakového jazyka nebo předpoklady pro úspěšné zvládnutí znakového jazyka. Studium je určeno pro neslyšící i slyšící uchazeče.

Absolventi bakalářského studia specializace Divadlo a výchova pro neslyšící se mohou uplatnit především jako lektoři volnočasových aktivit v organizacích a institucích, které se zaměřují na oblast umění ve výchově a vzdělání, v divadlech i při realizaci vlastních tvůrčích projektových aktivit. Absolventi se dále uplatňují jako herci, tvůrci a tlumočníci českého znakového jazyka v České televizi, konkrétně v ČTD.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

například v:

Divadlo Neslyšících

Divadlo Tiché Iskry (Slovensko)

Skupina Hands Dance

Divadelní spolek OUKEJ

V bakalářském studiu je výuka zaměřena na praktické divadelní a pohybové dovednosti, na metodiku práce s dětmi a mládeží a na získání základních teoretických znalostí z oblasti divadla, vhled do využití znakového jazyka v divadelní práci.

 

https://studujdf.jamu.cz/specializace/vychova-a-divadlo-pro-neslysici/

Specifikace oboru
Kód VDN
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
B0215A310029 Div_vych:B Divadlo a výchova
Akreditováno do 15. 12. 2030