Fyzické divadlo

Ateliér autorského a experimentálního divadla a herectví s důrazem na osobnost tvůrce-interpreta, fyzické divadlo, klaunské umění, site-specific a pouliční divadlo a využití multimédií (zvuk, projekce, film, animace, hudba)

Ateliér existuje při Divadelní fakultě Janáčkovy akademie od roku 2004, kdy byl založen Prof. Ctiborem Turbou. V roce 2007 jej převzal Pierre Nadaud. Ateliér přijímá jednou za 3 roky 10 studentů.

Cílem ateliéru je vzdělávat mladé umělce (tvůrce i interprety) v oblasti scénických umění se zaměřením především na fyzické divadlo, autorské herectví, klaunské umění a praktický přístup k práci s novými médii a jejich scénickému využití.

V učebním procesu rozlišujeme tři hlavní linie: fyzické divadlo (současné umění mimu, moderní a současný tanec, choreografická kompozice, akrobacie, tvorba s předměty), autorské herectví (divadelní improvizace, divadlo masek, klaunské divadlo, herecká tvorba, dialogické jednání, dramaturgie) a využití multimedií (projekce, zvuk, hudba, světelný design, pixilace, filmový gag, interaktivní využití). Tyto tři linie společně a koordinovaně směřují ke scénické tvorbě a jejím hraničním formám (pouliční divadlo a site specific).

Studijní program je v průběhu tří let průběžně doplňován teoretickými kurzy, které se dotýkají divadelní dramaturgie a dějin a filozofie divadla. Studijní program rovněž studentům ve spolupráci s Ateliérem divadelního manažerství poskytuje základy produkce pro soubory a nezávislé umělce.

Jednotlivé pedagogické projekty jsou realizovány v rámci divadelní fakulty ve spolupráci se studenty a pedagogy ateliérů scénografie, divadelního manažerství, režie a dramaturgie a audiovizuální tvorby a divadla. Některé projekty vedou také ke spolupráci s ateliéry činoherního herectví a výchovné dramatiky neslyšících.

V mnoha projektech dochází k setkání studentů s českými i zahraničními profesionálími tvůrci (Iona Mona Popovici, Irina Andreeva, Aleš Janák, Karine Ponties, Guillaume Fromentin, David Monceau, Marie Gourdain, Daniel Gulko, Petr Váša) a příležitostně i s ateliéry z jiných uměleckých škol (například scénografie na DAMU v Praze, performing art na FAVU v Brně, animace, filmová tvorba a vizuální komunikace na FMK UTB ve Zlíně, divadelní věda na MU v Brně, Duncan Center v Praze, HAMU, filmová a televizní grafika na VŠUP v Praze atd.) Část projektů je realizována na rezidenčních pobytech mimo Brno.

Výstupy výuky i projektů jsou prezentovány v rámci fakulty či v tematicky spřízněných divadlech a na festivalech v Česku (Encounter/Setkání v Brně, Divadelní svět Brno, Zlom Vaz v Praze, Alfred ve dvoře a divadlo Ponec v Praze – Malá inventura, Česká Taneční Platforma, Divadlo 29 v Pardubicích, DIOD v Jihlavě atd.).

http://www.physicaltheatreschool.jamu.cz/
Specifikace oboru
Kód KLASCFT
Typ Bakalářské prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 05. 2023