Historická interpretace

Obor je realizován Katedrou varhanní a historické interpretace

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Pokročilé ovládání techniky nástroje

- vyvinutá znalost repertoáru a estetických možností nástroje

- ovládají základní principy pedagogické práce

- orientují se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie"

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Sólista vystupující s orchestrem
  • sólista pořádající vlastní recitály
  • hráč barokního nebo historického orchestru v ČR a zahraničí
  • vedoucí nebo člen komorních ansámblů
  • pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol pedagogických či uměleckých směrů

Absolvent může působit v různých komorních seskupeních, může zastávat místo varhaníka v kostele, doprovázet instrumentalisty a zpěváky, vyučovat na ZUŠ a konzervatořích.

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Psychologie a pedagogika

Specifikace oboru
Kód SHUDBA
Typ Bakalářské prezenční jednooborové
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024