Hra na bicí nástroje

Obor je realizován Katedrou bicích nástrojů

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

Studium připraví absolventa oboru hra na bicí nástroje jak pro samostatnou uměleckou činnost, tak i pro odbornou pedagogiku a vybaví jej potřebnými dovednostmi i teoretickými znalostmi.

Absolvent může vystupovat jako sólista, být členem komorních souborů soudobé hudby, zastávat místa v symfonických nebo komorních orchestrech, vyučovat hru na bicí nástroje na ZUŠ a konzervatořích.

Specifikace oboru
Kód BICINAS
Typ Bakalářské prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 05. 2021