Hra na bicí nástroje

Obor je realizován Katedrou bicích nástrojů

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Má široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného hudebního nástroje a repertoáru komorních ansámblů

- ovládá základní principy pedagogické práce a podrobně se orientuje v soudobých trendech metodiky výuky

- má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury nástroje daného studijního oboru, hudební historie, estetiky a vývoje uměleckých směru včetně orientace v zahraniční literatuře

- orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Vyniká vysokým stupněm dovedností práce s komorními ansámbly, symfonickými orchestry a sbory
  • má hlubokou znalost historie a literatury nástroje
  • orientuje se v estetice umění včetně znalostí o vývoji uměleckých směrů
  • má praktické zkušenosti získaných prací na fakultních či celoškolských projektech, popř. zkušenosti získané studijním pobytem v zahraničí
  • má výbornou znalost jednoho cizího jazyka včetně odborné terminologie
  • vládne základními schopnostmi vědecké práce

sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní recitály, hráč symfonického, komorního nebo divadelního orchestru, vedoucí člen komorních ansámblů, pedagog ZUŠ, konzervatoří a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů, pracovník v kulturních institucích

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Filosofie umění, Dějiny a literatura nástroje

Specifikace oboru
Kód BICINAS
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul MgA.
Doba studia 5 Roky
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024